назад

Ул. Доктора Суботића Старијег Бр. 8, 11000 Београд- Србија

вести

Отворен конкурс за едукаторе!

У склопу пројекта о раном откривању и дијагностици карцинома дојке, сектор за реализацију пројеката расписује конкурс за чланове- волонтере који би желели учествовати у вршњачкој едукацији, на дату тему, наших колега на другим факултетима Универзитета. Вршњачка едукација је веома ефикасан вид учења, у виду кратких презентација, а, засигурно, потребно је раширити свест међу колегиницама и колегама о важности датог проблема и генетичког тестирања и других метода скрининга. У петак, 08. 04, вршиће се обука будућих едукатора, уз помоћ стручњака са Института за Јавно здравље Србије, из Министарства здравља и других институција.

Пријаве чланова вршиће се преко нашег сајта, а предност ће имати студенти 4, 5. и 6. године студија (што не искључује остале године за пријаву).